Pomiary poziomu hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych oraz od urządzeń na terenach portów

Pomiary poziomu hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych oraz od urządzeń na terenach portów

Pomiary według metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).

Zakres pomiarowy 22 dB – 130 dB.

Wyposażenie pomiarowe:

  • mierniki poziomu dźwięku: Svan 912, Svan 945, SVAN 955 x 2, DSA-50 x 2;
  • stacje meteo: Vantage Pro2 oraz WMR 200;
  • odbiornik GPS: SOKKIA;
  • oprogramowanie Sound Plan 8.2 – 2 szt..
Pomiary poziomu hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych oraz od urządzeń na terenach portów

Pomiary i analizy akustyczne