EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary warunków mikroklimatu umiarkowanego, zimnego i gorącego

Pomiary warunków mikroklimatu umiarkowanego, zimnego i gorącego

Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na mierzeniu parametrów fizycznych powietrza oraz wyznaczeniu odpowiednich wskaźników:

  • PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006+AP2:2016-04;
  • IREQmin i twc dla mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008;
  • WBGTeff dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN 7243:2018:2018-01.

Pomiary środowiska pracy (BHP)