EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowisku pracy

Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowisku pracy

Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normą PN-Z-01339:2020-12.

Pomiary środowiska pracy (BHP)