Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza

Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza

Wykonujemy badania skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza poprzez przeprowadzanie pomiarów strumienia zanieczyszczeń pyłowych przed i za urządzeniami filtrującymi (np. cyklony, filtrocyklony, filtry tkaninowe). Pomiary wykonywane są zgodnie z polskimi normami: PN-Z-04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metoda grawimetryczną”; PN-EN 13284-1:2018.02 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości. Część 1: Manualna metoda grawimetryczna”; PN-EN ISO 23210:2010 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczenie stężenia masowego pyłów PM10/PM2,5 w gazach odlotowych – Pomiary niskich stężeń przy użyciu impaktorów”.

Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza
Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza

Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza