Pomiary drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka

Pomiary drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka

Wykonujemy pomiary natężenia i wyznaczanie ekspozycji na drgania mechaniczne na stanowiskach pracy przenoszone przez kończyny górne oraz o ogólnym działaniu na organizm człowieka.

W ramach określenia ekspozycji człowieka na stanowisku pracy na drgania dokonywane są pomiary wartości skutecznych ważonych częstotliwościowo przyspieszenia drgań przenoszonych przez kończyny górne zgodnie z normami PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004+A1:2015-11 oraz dla drgań ogólnych zgodnie z normą PN-EN 14253:2011.

Pomiary drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka

Pomiary środowiska pracy (BHP)