Projekty ujęć wód podziemnych i powierzchniowych

Projekty ujęć wód podziemnych i powierzchniowych

Nasza firma pomaga w realizacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Wspieramy klientów w całym procesie inwestycyjnym, poczynając od weryfikacji perspektyw i możliwości poboru wody we wskazanej lokalizacji, poprzez przygotowanie i zatwierdzenie projektu oraz niezbędnej dokumentacji, oszacowanie kosztów realizacji, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, aż po nadzór nad wykonaniem urządzeń wodnych.

Projekty ujęć wód podziemnych i powierzchniowych