EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Analiza aspektów środowiskowych

Analiza aspektów środowiskowych

Aspekty środowiskowe są każdym elementem działań firmy, jej produktów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Nasi specjaliści przygotują analizę aspektów środowiskowych w kontekście prowadzonej działalności firmy. Analiza ta będzie obejmowała istotne aspekty z punktu widzenia ochrony środowiska z przyrównaniem do aktualnych wymogów prawnych oraz z uwzględnieniem założeń normy ISO 14001.