Analiza aspektów środowiskowych

Analiza aspektów środowiskowych

Aspekty środowiskowe są każdym elementem działań firmy, jej produktów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Nasi specjaliści przygotują analizę aspektów środowiskowych w kontekście prowadzonej działalności firmy. Analiza ta będzie obejmowała istotne aspekty z punktu widzenia ochrony środowiska z przyrównaniem do aktualnych wymogów prawnych oraz z uwzględnieniem założeń normy ISO 14001.

Analiza aspektów środowiskowych