Wnioski rejestracyjne i aktualizacyjne do BDO

Wnioski rejestracyjne i aktualizacyjne do BDO

Od początku wejścia w życie systemu BDO, pomagamy naszym klientom zarejestrować firmę w systemie oraz zaktualizować wpisy dotyczące zaistniałych zmian. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu wniosków rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych. Na początku prac ustalimy, czy firma podlega wpisowi w systemie BDO. Jeżeli jej działalność będzie kwalifikowała się do wpisu, dokładnie wytłumaczymy całą procedurę składania wniosku oraz zweryfikujemy jego poprawność.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wniosek o wpis do rejestru BDO składa m. in. podmiot:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty i produkty w opakowaniach;
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów i produktów w opakowaniach;
 • eksportujący odpady, opakowania i produkty w opakowaniach;
 • wprowadzający pojazdy;
  prowadzący punkty zbierania pojazdów;
 • prowadzący stacje demontażu;
  wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel;
 • zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • prowadzący zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • wprowadzający baterie i akumulatory;
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów;
 • wytwarzający, zbierający, przetwarzający odpady;
 • transportujący odpady;
 • będący organizacją odzysku;
 • będący punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

W przypadku aktualizacji danych, zgodnie z art. 59 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze BDO w ciągu 30 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Wnioski rejestracyjne i aktualizacyjne do BDO