Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze

Nasza firma przygotowuje kompletne inwentaryzacje przyrodnicze terenów na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, czy też zezwoleń na derogacje gatunków chronionych, a także indywidualnych wymogów klienta. Współpracujemy podczas tych prac z naukowcami z dziedziny geobotaniki, terologii, herpetologii, ornitologii, czy też chiropterologii, w związku z czym jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające zadania. Format przygotowywanych przez nas dokumentacji spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 652). W dokumentacji możemy także wskazać najbardziej efektywne działania kompensujące zmiany w środowisku wywołane przez inwestycje.

Inwentaryzacje przyrodnicze 2