Analiza wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska

Analiza wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska

Nasi specjaliści śledzą ciągłe zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska i aktualizują informacje dotyczące nowo opublikowanych aktów prawnych.

Przygotowujemy dokumenty zawierające wymogi prawne z określeniem, które akty prawne (ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia) stanowią podstawę do funkcjonowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska wraz z informacjami dotyczącymi nazwy aktu prawnego oraz numeru aktualnego dziennika ustaw. Przyrównujemy i analizujemy, które wymagania są znaczące dla firmy oraz w jaki sposób firma spełnia lub powinna spełnić wymagania prawne, tak by jej działalność była zgodna z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Dokument, zwierający analizę wymogów prawnych jest okresowo zmieniany, tak by zawierał aktualnie obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony środowiska.

Analiza wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska2