Prowadzenie sprawozdawczości

Prowadzenie sprawozdawczości

W ramach stałej obsługi firm, nasi specjaliści przejmują obowiązki dotyczące przygotowania sprawozdań. Bazujemy na danych przesłanych przez firmy lub zawartych w bazach danych.

Przedsiębiorcy mogą zwrócić się do nas w celu przygotowania następujących sprawozdań/raportów:

  • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO;
  • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu
  • odpadami w systemie BDO;
    opłaty za korzystanie ze środowiska;
  • raport KOBiZE;
  • raport PRTR;
  • raport o wielkości emisji (handel emisjami);
  • sprawozdania i oświadczenia dotyczące usług wodnych.
Prowadzenie sprawozdawczości