EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary wydatku energetycznego

Pomiary wydatku energetycznego

Badanie wydatku energetycznego prowadzimy akredytowaną metodą pomiaru wentylacji minutowej płuc za pomocą miernika. Ocenę wyników dokonuje się w oparciu o następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 ze zmianami)

Wykonujemy również ocenę wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną (metoda nieakredytowana).

Pomiary środowiska pracy (BHP)