Pomiary integralności filtrów HEPA oraz szczelności ich mocowania

Pomiary integralności filtrów HEPA oraz szczelności ich mocowania

Pomiary integralności filtrów HEPA z wykorzystaniem laserowego licznika cząstek (DOP) lub fotometru liniowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 3 Metody badań, pkt B7, oraz z uwzględnieniem wytycznych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Pomiary integralności filtrów HEPA oraz szczelności ich mocowania

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych