EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Audyt środowiskowy wraz z analizą spełnienia wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Audyt środowiskowy wraz z analizą spełnienia wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy wiele audytów środowiskowych w różnych firmach. Nasi specjaliści posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analizy spełniania wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska, niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa.

Wstępem do przeprowadzania audytu środowiskowego jest wizja lokalna na terenie firmy i zaznajomienie się z prowadzoną technologią. Pracujemy na podstawie dokumentacji i informacji udostępnionych przez klienta. Weryfikujemy m.in. umowy na zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków, zapisy w pozwoleniach, stosowane środki, przekazywane sprawozdania z zakresu ochrony środowiska.

Wynikiem przeprowadzonego audytu środowiskowego wraz z analizą spełnienia wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska jest raport, w którym zawarte są informacje o wymogach prawnych z zakresu ochrony środowiska, weryfikacja czy podmiot podlega pod dane obowiązki oraz zalecenia, w jaki sposób należy je spełniać..