Analizy hydrogeologiczne nieruchomości

Analizy hydrogeologiczne nieruchomości

Doradzamy naszym klientom w trakcie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć. Jesteśmy w stanie określić perspektywy danej nieruchomości pod kątem możliwości poboru wód podziemnych, kierunku spływu wód, a także określić zagrożenia związanie z warunkami hydrogeologicznymi w jej obrębie, takie jak wysoki poziom wód gruntowych, występowanie podtopień, zapadlisk, czy też występowanie zanieczyszczenia. Analiza hydrogeologiczna nieruchomości jest również wymagana w przypadku weryfikacji perspektyw dla realizacji danego przedsięwzięcia na wskazanym terenie. Niezbędne jest szczegółowe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego dla przedsięwzięć związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów, odprowadzaniem ścieków do gruntu, czy też wykonywaniem zbiorników retencyjnych, stawów, rowów i kanałów.

Analizy hydrogeologiczne nieruchomości 2