EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary wydajności wentylacji

Pomiary wydajności wentylacji

Pomiary wydajności strumienia powietrza w kanałach wentylacyjnych, na elementach końcowych. Określanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach.

Pomiary wydajności wentylacji

Pomiary i serwis wentylacji