Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Do najczęściej występujących narażeń w zakresie nielaserowego promieniowania optycznego należą: