W ramach usług realizowanych przez nasze akredytowane laboratorium proponujemy Państwu wykonanie badań z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

  • Pomiary wydajności wentylacji na kratkach i anemostatach
  • Pomiar strumienia powietrza wewnątrz kanałów
  • Wyznaczanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach
  • Wymiana filtrów HEPA
  • Pomiary integralności filtrów oraz szczelności mocowania
  • Pomiary spadku ciśnień na filtrach
  • Pomiary poziomu hałasu instalacyjnego w pomieszczeniach
  • Projekty i wykonawstwo tłumików akustycznych

Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta