Sprzedaż króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich montażu

Sprzedaż króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich montażu

Ekolab Sp. z o. o. posiada w sprzedaży wykonywane na zamówienie króćce pomiarowe o znormalizowanej średnicy M64x4, niezbędne do wykonania wszelkich pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń. Króćce, w zależności od potrzeb, mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej / nierdzewnej.

Służymy także pomocą w wyznaczeniu lokalizacji punktów pomiarowych na emitorach. Każde zapytanie w tym zakresie rozpoczynamy od wyznaczenia punktów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi normami:

  • PN-Z-04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metoda grawimetryczną”;
  • PN-EN 15259:2011 „Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru”

Następnie doradzamy w zakresie wyboru i odpowiedniego dopasowania oraz przedstawiamy ofertę na sprzedaż króćców pomiarowych.

Sprzedaż króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich montażu 2

Pozwolenia środowiskowe