ikona projekt ue

Ekolab Sp. z o.o. zrealizowała umowę nr WND-RPWP.01.02.04-30-125/10 pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności Ekolab Sp. z o.o. poprzez pozyskanie sprzętu

Wzrost konkurencyjności firmy Ekolab Sp. z o.o. poprzez zakup siedziby spółki, sprzętu badawczego pozwalającego na oferowanie nowych usług

Ekolab Sp. z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta