W ramach usług realizowanych przez nasze akredytowane laboratorium proponujemy Państwu wykonanie badań z zakresu badań pomieszczeń czystych.


Oferujemy Państwu:
oznaczanie zawartości oleju mineralnego w postaci aerozolu w sprężonym powietrzu metodą spektroskopii w podczerwieni  (wg. EKOLAB/A/PB-01, EKOLAB/LB/PB-190) - metodyka objęta akredytacją PCA Nr AB 869

 

 

 

Ponadto wykonujemy:

 • pomiary parametrów sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy, zawartość cząstek stałych od 0,1µm , ogólna liczba mikroorganizmów)
 • pomiary czystości powietrza w pomieszczeniach kontrolowanych (Clean Room) wraz z mapami rozkładu koncentracji cząstek stałych
 • pomiary integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA
 • badanie spadku ciśnień filtrów
 • wymiana filtrów HEPA
 • pomiary czasów regeneracji pomieszczeń (Recovery Test), kaskady ciśnień
 • pomiary wydajności wentylacji mechanicznej
 • pomiary równomierności nawiewów laminarnych
 • walidacja komór laminarnych
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • kwalifikacje pomieszczeń DQ,IQ,OQ

 • Pomiary kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych

  tabela z wektorami

  Metodyki badań:

  • PN ISO 14644-3
  • PN ISO 14644-1
  • EKOLAB/A/PB-1

  Dysponujemy następującym sprzętem pomiarowym:

  • Laserowe liczniki cząstek KLOTZ Abakus, ACS Plus 128 (pomiary od 0,1um)
  • Spektrometr IR Perkin Elmer BX (badania zawartości oleju metodą spektroskopii w podczerwieni)
  • Diluter DIL
  • Generator aerozolu DEHS
  • Balometr TSI
  • Termoanemometr DeltaOhm (z sondami kierunkową i bezkierunkową)
  • Mierniki wilgoci śladowej w gazach sprężonych MMY 245/DP 500 (punkt rosy od -100oC do +20oC)
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta