Szanowni Państwo,

chciałbym przedstawić firmę EKOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszczącą się w Kobylnicy koło Poznania oraz świadczącą usługi z zakresu ochrony środowiska.

Chcąc sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów, działamy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz z obowiązującymi dokumentami PCA. System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, wdrożony w 2008 roku, został potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 869 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Nasz firma posiada też Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie badania wody do spożycia.

Badania środowiskowe i pomiary BHP

W naszym akredytowanym laboratorium badawczym wykonujemy badania środowiskowe  z zakresu analiz fizycznochemicznych próbek powietrza, a także badania ścieków, badania osadów oraz badania odpadów. Zajmujemy się również badaniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz wody do spożycia. W zakresie naszej działalności mieści się również przeprowadzanie szczegółowych pomiarów, w tym pomiarów środowiska pracy i hałasu w środowisku, pomiarów emisji pyłów i pomiarów emisji zanieczyszczeń. Nasza oferta obejmuje ponadto wykonanie pomiarów wentylacji, pomiarów kwalifikacyjnych pomieszczeń czystych, a także pomiarów sprężonego powietrza w zakładach farmaceutycznych.

Celem naszej Pracowni Konsultingowej jest zapewnienie pomocy klientom chcącym wypełnić wszelki obowiązki formalno-prawne z dziedziny ochrony środowiska. Sporządzamy pozwolenia środowiskowe, np. pozwolenia wodno-prawne. Podejmujemy się prowadzenia sprawozdawczości obejmującej m. in. przygotowanie raportów KOBiZE oraz innych raportów oddziaływania na środowisko. Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w tym również sporządzeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia na środowisko. Świadczymy usługi z zakresu projektowania adaptacji akustycznych oraz wykonania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Laboratorium akredytowane EKOLAB – pracownie

Pracownie, działające w strukturze EKOLAB Sp. z o.o., są następujące:

  • Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy
  • Pracownia Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń
  • Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji
  • Pracownia Laboratorium Analitycznego
  • Konsulting i Geologia

Jako Prezes Zarządu deklaruję swoje zaangażowanie w realizację usług na najwyższym poziomie oraz ciągłe poszerzanie zakresu wykonywanych usług.

 

Zbigniew Strugała


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta