Monitoring składowisk odpadów

Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).
Monitoring składowiska odpadów obejmuje następujące składowe:

 • pomiary poziomu wód podziemnych, objętości odcieków oraz wielkości przepływu wód powierzchniowych;
 • pomiary parametrów fizykochemicznych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekach;
 • pomiary związane z emisją gazów składowiskowych;
 • badanie składu i struktury masy odpadowej;
 • ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska;
 • kontrola stateczności skarp w oparciu o ustalone repery;
 • sprawozdania z monitoringu składowisk odpadów.


Badanie osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowisk dokonujemy z wykorzystaniem odbiornika marki SOKKIA model GRX-1 wraz z kontrolerem SHC-250.
Badanie emisji gazów składowiskowych wykonujemy za pomocą analizatora GEOTECH GA 5000.
Dodatkowo wykonujemy pomiary natężenia hałasu.
Całoroczny monitoring składowiska odpadów zestawiamy w opracowania zawierające:

 • opis monitorowanego składowiska;
 • lokalizację punktów pobierania próbek wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych;
 • analizę wyników badań z odniesieniem do klasy czystości wód podziemnych;
 • analizę trendów zmian stężeń poszczególnych badanych parametrów;
 • określenie ewentualnego wpływu monitorowanego składowiska na otaczające środowisko.

Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
 • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
 • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
 • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta