Badania gleby, gruntów i osadów ściekowych

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości gleb, gruntów i osadów ściekowych w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu:

  • Sklasyfikowania gleb i ziemi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 r, poz. 1395)
  • Określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257).


Wykonujemy akredytowane pobieranie zapewniające reprezentatywność próbek i badania komunalnych osadów ściekowych i gruntów. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi.


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta