Badanie odpadów

Nasza pracownia wykonuje badania odpadów zarówno pod kątem możliwości składowania na składowiskach odpadów, pod kątem możliwości mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i pod kątem wykorzystania ich jako paliwa alternatywne. Oferujemy akredytowane pobieranie próbek odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności oraz komplet badań dostosowany do przeznaczenia tych odpadów.


Przeprowadzamy testy zgodności dla odpadów kierowanych na składowiska w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277), zarówno dla odpadów obojętnych, niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne i obojętne zgodnie z zakresami w stosownych załącznikach do ww. rozporządzenia. Wykonujemy podstawowe badania odpadów przeznaczonych na mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 1052). Oferujemy również badania paliw alternatywnych oraz dodatków do paliw w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych dających informacje zarówno na temat ich kaloryczności, jak i stopnia zanieczyszczenia danymi substancjami. Analizujemy także skład morfologiczny odpadów i paliw alternatywnych.Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
  • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
  • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
  • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta