Badanie odpadów

Nasza pracownia wykonuje badania odpadów zarówno pod kątem możliwości składowania na składowiskach odpadów, pod kątem możliwości mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i pod kątem wykorzystania ich jako paliwa alternatywne. Oferujemy akredytowane pobieranie próbek odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności oraz komplet badań dostosowany do przeznaczenia tych odpadów.


Przeprowadzamy testy zgodności dla odpadów kierowanych na składowiska w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277), zarówno dla odpadów obojętnych, niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne i obojętne zgodnie z zakresami w stosownych załącznikach do ww. rozporządzenia. Wykonujemy podstawowe badania odpadów przeznaczonych na mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 1052). Oferujemy również badania paliw alternatywnych oraz dodatków do paliw w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych dających informacje zarówno na temat ich kaloryczności, jak i stopnia zanieczyszczenia danymi substancjami. Analizujemy także skład morfologiczny odpadów i paliw alternatywnych.Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta