Badania paliw stałych (paliw alternatywnych, biomasa)

Nasza pracownia prowadzi także badania paliw stałych (paliwa alternatywne, biomasa, SRF) sukcesywnie poszerzając swój zakres akredytacji w tym zakresie.
Pracownia dzięki wyszkolonemu personelowi oraz sprzętowi najwyższej klasy jest w stanie wykonywać badania w bardzo szerokim zakresie analiz:

  • Oznaczanie ciepła spalania metodą kalorymetryczną oraz wartości opałowej z obliczeń (metodą adiabatyczną lub izoperiboliczną);
  • Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR;
  • Oznaczanie zawartość wilgoci całkowitej oraz analitycznej, zawartość popiołu
  • Oznaczanie zawartości Chloru;
  • Oznaczanie zawartości metali (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn – w zakresie akredytacji oraz inne poza zakresem).

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta