Pomiary kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych

tabela z wektorami

Metodyki badań:

  • PN ISO 14644-3
  • PN ISO 14644-1
  • EKOLAB/A/PB-1

Dysponujemy następującym sprzętem pomiarowym:

  • Laserowe liczniki cząstek KLOTZ Abakus, ACS Plus 128 (pomiary od 0,1um)
  • Spektrometr IR Perkin Elmer BX (badania zawartości oleju metodą spektroskopii w podczerwieni)
  • Diluter DIL
  • Generator aerozolu DEHS
  • Balometr TSI
  • Termoanemometr DeltaOhm (z sondami kierunkową i bezkierunkową)
  • Mierniki wilgoci śladowej w gazach sprężonych MMY 245/DP 500 (punkt rosy od -100oC do +20oC)

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta