Pomiary kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych

tabela z wektorami

Metodyki badań:

 • PN ISO 14644-3
 • PN ISO 14644-1
 • EKOLAB/A/PB-1

Dysponujemy następującym sprzętem pomiarowym:

 • Laserowe liczniki cząstek KLOTZ Abakus, ACS Plus 128 (pomiary od 0,1um)
 • Spektrometr IR Perkin Elmer BX (badania zawartości oleju metodą spektroskopii w podczerwieni)
 • Diluter DIL
 • Generator aerozolu DEHS
 • Balometr TSI
 • Termoanemometr DeltaOhm (z sondami kierunkową i bezkierunkową)
 • Mierniki wilgoci śladowej w gazach sprężonych MMY 245/DP 500 (punkt rosy od -100oC do +20oC)

Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
 • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
 • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
 • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta