Ekspertyza i analiza akustyczna wykonywana jest przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznego oprogramowania HPZ_2001 oraz Sound Plan 7.3.

rzut 3D

 

  • wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego
  • wyznaczanie map przekroczeń wartości dopuszczalnych (mapy różnicowe)
  • identyfikacja najistotniejszych źródeł emisji hałasu do środowiska wraz z określeniem docelowych parametrów akustycznych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie
  • opracowanie planów strategicznych ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego
  • sporządzenie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o pozwolenie zintegrowane
  • sporządzenie raportu oddziaływania nowo projektowanej inwestycji na środowisko akustyczne
  • sporządzenie przeglądów ekologicznych

 

wizualizacja terenu

 


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta