Ekspertyza i analiza akustyczna wykonywana jest przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznego oprogramowania HPZ_2001 oraz Sound Plan 7.3.

rzut 3D

 

 • wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego
 • wyznaczanie map przekroczeń wartości dopuszczalnych (mapy różnicowe)
 • identyfikacja najistotniejszych źródeł emisji hałasu do środowiska wraz z określeniem docelowych parametrów akustycznych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie
 • opracowanie planów strategicznych ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego
 • sporządzenie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o pozwolenie zintegrowane
 • sporządzenie raportu oddziaływania nowo projektowanej inwestycji na środowisko akustyczne
 • sporządzenie przeglądów ekologicznych

 

wizualizacja terenu

 


Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
 • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
 • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
 • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta