Pomiary czasu pogłosu (wyznaczanie chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania)

wykres RT

Czas pogłosu jest jednym z parametrów charakteryzujących jakość akustyczną pomieszczeń oraz na jego podstawie określić można m.in. chłonność akustyczną pomieszczenia. Informacja nt. chłonności akustycznej pomieszczenia A [dB] jest parametrem umożliwiającym oszacowania emisji hałasu maszyn zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń.

Częstą sytuacją jest sytuacja w której podczas pomiarów odbiorowych maszyny lub urządzenia, deklarowana przez producenta/dostawcę wartość poziomu hałasu jest niższa niż wynika to z pomiarów In-situ. Znajomość chłonności akustycznej pomieszczenia pozwala na uwzględnienie poprawki  związanej z dźwiękiem odbitym od ścian pomieszczenia dzięki czemu możliwym jest weryfikacja parametrów akustycznych urządzenia. Czas pogłosu jest to czas po którym energia pola akustycznego w pomieszczeniu zmaleje ze stanu ustalonego - po wyłączeniu źródła dźwięku - o 60dB (TR60)


Aktualności

Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji-2017r.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta