Pomiary czasu pogłosu (wyznaczanie chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania)

wykres RT

Czas pogłosu jest jednym z parametrów charakteryzujących jakość akustyczną pomieszczeń oraz na jego podstawie określić można m.in. chłonność akustyczną pomieszczenia. Informacja nt. chłonności akustycznej pomieszczenia A [dB] jest parametrem umożliwiającym oszacowania emisji hałasu maszyn zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń.

Częstą sytuacją jest sytuacja w której podczas pomiarów odbiorowych maszyny lub urządzenia, deklarowana przez producenta/dostawcę wartość poziomu hałasu jest niższa niż wynika to z pomiarów In-situ. Znajomość chłonności akustycznej pomieszczenia pozwala na uwzględnienie poprawki  związanej z dźwiękiem odbitym od ścian pomieszczenia dzięki czemu możliwym jest weryfikacja parametrów akustycznych urządzenia. Czas pogłosu jest to czas po którym energia pola akustycznego w pomieszczeniu zmaleje ze stanu ustalonego - po wyłączeniu źródła dźwięku - o 60dB (TR60)


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta