Pomiary czasu pogłosu (wyznaczanie chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania)

wykres RT

Czas pogłosu jest jednym z parametrów charakteryzujących jakość akustyczną pomieszczeń oraz na jego podstawie określić można m.in. chłonność akustyczną pomieszczenia. Informacja nt. chłonności akustycznej pomieszczenia A [dB] jest parametrem umożliwiającym oszacowania emisji hałasu maszyn zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń.

Częstą sytuacją jest sytuacja w której podczas pomiarów odbiorowych maszyny lub urządzenia, deklarowana przez producenta/dostawcę wartość poziomu hałasu jest niższa niż wynika to z pomiarów In-situ. Znajomość chłonności akustycznej pomieszczenia pozwala na uwzględnienie poprawki  związanej z dźwiękiem odbitym od ścian pomieszczenia dzięki czemu możliwym jest weryfikacja parametrów akustycznych urządzenia. Czas pogłosu jest to czas po którym energia pola akustycznego w pomieszczeniu zmaleje ze stanu ustalonego - po wyłączeniu źródła dźwięku - o 60dB (TR60)


Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
  • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
  • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
  • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta