Pomiary hałasu dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

Pomiary wg metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta