Pomiary oświetlenia elektrycznego

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy za pomocą luksomierzy zgodnie z normą PN-83/E-04040.03.

Wyposażenie pomiarowe:

  • luksomierze L-20A, L-50,
  • kalibrator fotometryczny KF-10

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta