Pomiary wydatku energetycznego

Badanie ilości energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania czynności roboczej, a więc wydatku energetycznego prowadzimy metodą chronometrażowo-tabelaryczną lub na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc za pomocą miernika. Ocenę wyników dokonuje się w oparciu o następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 60/96 poz. 276) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 114/02 poz. 545 nr 127).

Wyposażenie pomiarowe:

  • miernik wydatku energetycznego MWE-1.

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta