Pomiar mikroklimatu gorącego, umiarkowanego oraz zimnego

Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na mierzeniu parametrów fizycznych powietrza oraz wyznaczeniu odpowiednich wskaźników:

  • PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006+AP2:2016-04,
  • IREQmin i twc dla mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008  
  • WBGT dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN 7243:2018:2018-01.

Wyposażenie pomiarowe:

  • miernik mikroklimatu EHA.

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta