Pomiar mikroklimatu gorącego, umiarkowanego oraz zimnego

Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na mierzeniu parametrów fizycznych powietrza oraz wyznaczeniu odpowiednich wskaźników:

  • PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006,
  • IREQmin i twc dla mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008  
  • WBGT dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN 27243:2005.

Wyposażenie pomiarowe:

  • miernik mikroklimatu EHA.

Aktualności

Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji-2017r.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta