Pomiary ekspozycji człowieka na drgania, zarówno miejscowe jak i ogólne

W ramach określenia ekspozycji człowieka na stanowisku pracy na drgania dokonywane są pomiary wartości skutecznych ważonych częstotliwościowo przyspieszenia drgań przenoszonych przez kończyny górne zgodnie z normami PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004+A1:2015-11 oraz dla drgań ogólnych PN-EN 14253:2011.

Wyposażenie pomiarowe:

  • SVAN 948,106
  • kalibrator drgań SV111

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta