Analiza krzemionki w pyle

Pobieranie próbki w celu oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowisku pracy odbywa się zgodnie z normą PN-Z-04018-02. Oznaczanie wykonywane jest metodą spektrometrii w podczerwieni.

Wyposażenie pomiarowe:

  • aspirator stacjonarny TWO-MET AS-60, AS-65

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta