Pomiary stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego

Pomiary wykonywane zgodnie z normami: dla pyłu całkowitego PN-91/Z-04030/05, dla pyłu respirabilnego PN-91/Z-04030/06 oraz zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7/Az1:2004. Oznaczanie pyłu na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową.

Wyposażenie pomiarowe:
  • błonkowe elektroniczne mierniki przepływu Gilibrator i BEMP,
  • aspiratory indywidualne Gilian ProValue, TWO-MET AP-3 i AP-8,
  • głowice pomiarowe do pyłu całkowitego i respirabilnego.

Aktualności

Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji-2017r.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta