Pomiary stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego

Pomiary wykonywane zgodnie z normami: dla pyłu całkowitego PN-91/Z-04030/05, dla pyłu respirabilnego PN-91/Z-04030/06 oraz zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7/Az1:2004. Oznaczanie pyłu na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową.

Wyposażenie pomiarowe:
  • błonkowe elektroniczne mierniki przepływu Gilibrator i BEMP,
  • aspiratory indywidualne Gilian ProValue, TWO-MET AP-3 i AP-8,
  • głowice pomiarowe do pyłu całkowitego i respirabilnego.

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta