Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz szeroki zakres akredytacji pozwala nam na przedstawienie naszym klientom kompleksowej oferty w zakresie wykonywania pomiarów środowiska pracy. 

Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy – zakres usług

 

 

 

 


Wykonujemy pomiary w środowisku pracy w zakresie:

  • stężenia pyłu – frakcji wdychalnej  i  respirabilnej,
  • stężenia substancji chemicznych,
  • analizy zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle,
  • poziomu hałasu,
  • drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i oddziałujących na człowieka przez kończyny górne, przenoszonych przez kończyny górne,
  • natężenia oraz równomierności oświetlenia,
  • parametrów mikroklimatu
  • nielaserowego promieniowania optycznego.


Ponadto metodami nie akredytowanymi realizujemy pomiary;

  • wydatku energetycznego (obciążenia wysiłkiem fizycznym ),
  • wydajności wentylacji.


W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na stanowiskach pracy, projektujemy i wykonujemy adaptacje akustyczne oraz dokonujemy doboru ochronników słuchu wg PN-EN ISO 4869-2 (Projekty wyciszeń maszyn i urządzeń.)


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta