Korzystając ze sprzętu wysokiej klasy oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry oferujemy Państwu usługi związane z pomiarami akustycznymi i badaniami hałasu w środowisku ogólnym.

 

 

 

 

 

Pomiary hałasu w środowisku ogólnym (metodyki objęte akredytacją PCA Nr AB 869)

 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego, metoda obliczeniowa (wg Załącznika nr 7do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542))
 • hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń na terenach portów (wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140,poz. 824i nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H)
 • poziom mocy akustycznej (wg PN-EN ISO 3746)
 • hałas w pomieszczeniach (wg PN-B/87-02156)

Poza w/w Pracownia oferuje:

 • analizy akustyczne zakładów oraz hal przemysłowych (Sound Plan)
 • analizy akustyczne lądowisk dla helikopterów (INM)
 • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia zintegrowane, przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne
 • programy ochrony przed hałasem
 • projekty i wykonawstwo adaptacji akustycznych maszyn oraz tłumików akustycznych
 • projekty akustyczne ekranów akustycznych
 • dobór ochronników słuchu
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych od dźwięków powietrznych
 • pomiary izolacyjności akustycznej stropów
 • pomiary czasów pogłosu

wizualizacja planu


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta