Nasze akredytowane laboratorium podejmuje się wykonania analiz gleby, wody, ścieków oraz szeregu innych badań środowiskowych. Wykonujemy również pomiary środowiska pracy oraz pomiary substancji chemicznych. W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2005, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badanie wody przeznaczonej do spożycia

Ponadto, aby zapewnić kompleksową obsługę Klientów w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia, uzyskaliśmy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu do badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów i metod badawczych określonych w załączniku do decyzji, który to załącznik stanowi jej integralną część.


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta