W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
  • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
  • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
  • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2

 
Projektujemy również  tłumiki akustyczne , obudowy oraz ekrany akustyczne pozwalające w sposób skuteczny kontrolować emisję hałasu do środowiska oraz na stanowiskach pracy. Wykonujemy analizy niezbędne w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę na etapie kart informacyjnych, raportów o oddziaływaniu czy też analiz porealizacyjnych.

akustyka budowlana akustyka budowlana akustyka budowlana akustyka budowlana
akustyka budowlana akustyka budowlana akustyka budowlana akustyka budowlana

Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta