Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Państwa spostrzeżenia i opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, są dla nas cennym źródłem informacji o wymaganiach Klienta. Pozwalają one na pełniejszą identyfikację Państwa potrzeb i pomagają w działaniach Pracowni, mających na celu ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz osiągnięcie wyższych standardów bieżącej obsługi i poziomu zadowolenia Klienta.


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta