Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.


Do najczęściej występujących narażeń w zakresie nielaserowego promieniowania optycznego należą:
Promieniowanie nadfioletowe – UV
Światło niebieskie VIS
Promieniowanie nadfioletowe – UVA
Promieniowanie podczerwone IR


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta