Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.


Od 8 listopada 2016 r. do zakresu akredytacji włączono badania dzięki, którym spełniamy wymagania dotyczące badania wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Zakres akredytacji rozszerzony również został m.in. o badania niezbędne do określania kaloryczności paliw stałych (wartość opałowa, ciepło spalania, wilgoć, popiół, węgiel, wodór, siarka, chlor). Akredytowane badania w powyższym zakresie wykonujemy dla próbek paliw alternatywnych (kod 19 12 10) oraz dla próbek biomasy.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym zakresem akredytacji.


Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta