Szanowni Państwo,

Świadczymy szeroki wachlarz usług pomiarowych i analitycznych z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy, czystości pomieszczeń, wentylacji, akustyki budowlanej. Pomiary i badania wykonujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz z obowiązującymi dokumentami PCA. Szeroki zakres akredytacji nr AB 869 pozwala nam na realizację usług pomiarowych i analitycznych w obszarach regulowanych prawnie. Prowadzimy również pełną obsługę środowiskową inwestycji zarówno na etapie projektowania i przygotowania , jak i na etapie eksploatacji. W tym celu zespół doświadczonych pracowników doradza i pomaga naszym klientom w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń środowiskowych, przygotowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości.

Zapraszamy do zapoznania się naszą z ofertą.

Zbigniew Strugała

 
 

Badania laboratoryjne próbek środowiskowych, gleb, odpadów, paliw.

 

Pomiary środowiska pracy

 

Pomiary emisji zanieczyszczeń

 

Akustyka środowiska, akustyka budowlana

 

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, badania gazów sprężonych

 

Operaty, pozwolenia, raporty, sprawozdania

 

Wentylacja - Pomiary i serwis

 

Geologia, hydrogeologia

 

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta