Pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach

Pomiary wg PN-87/B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

Zakres pomiarowy 20dB - 130 dB

Wyposażenie pomiarowe:

  • mierniki poziomu dźwięku: Svan 912, Svan 945, SVAN 955 x 2, DSA-50 x 2
  • dalmierz laserowy Leica Disto

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta