Pomiary poziomu hałasu

Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 oraz strategię 3 – punkt 11.

Wyposażenie pomiarowe:

  • mierniki poziomu dźwięku Svan 912, Svan 945, Svan 955, Svan 948, DSA-50, SON-50,
  • kalibratory RION NC-74, Sonopan KA-50, SVANTEK SV 30,
  • kalibrator akustyczny typu 4231 produkcji Brüel&Kjaer

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta