Ekolab Sp. z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przy wsparciu środków z Unii Europejskiej zakupiono siedzibę Spółki oraz następującą aparaturę do badań laboratoryjnych:

  • Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC/MS
  • Spektrometr ICP-MS
  • Chromatograf jonowy
  • Analizator węgla wodoru i siarki.

Zakupiono również nowoczesne wyposażenie laboratorium: dygestorium, szafę bezpieczeństwa, demineralizator wody z wyposażeniem.

Zrealizowane zakupy pozwoliły na rozszerzenie zakresu oferowanych usług i zmodernizowanie realizowanych wcześniej usług.

Celem projektu było usprawnienie i racjonalizacja procesu pomiarów oraz rozszerzenie zakresu oferowanych usług analitycznych, a tym samym podniesienie  jakości i atrakcyjności usług. Pozyskane urządzenia pozwolą firmie skutecznie konkurować na rynku ogólnokrajowym  co jest kolejnym celem rozwojowym firmy

Projekt wpłynie również na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii przy wzroście wiedzy i umiejętności pracowników.


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta